روش های موفقیت در کنکور

هفت اصل مهم برای موفقیت در کنکور

موفقیت در کنکور   موفقیت در کنکور دارای رکن های بسیار زیادی است. از داشتن محیط مناسب مطالعه و داشتن برنامه ریزی صحیح درسی گرفته تا نحوه اصولی تست زنی در جلسه آزمون سراسری که همگی در کنار هم م ...

برنامه ریزی برای کنکور

برنامه ریزی برای کنکور

برنامه ریزی کنکور به طور صحیح بزار امروز برم بیرون، دیگه از فردا ساعت 8 صبح شروع می کنم.... کتاب تست شیمی رو هنوز نیورده بزار بیاد از همون لحظه شروع می کنم.... اخه من چند سال از کنکور دور بودم آخه چط ...

روش مطالعه دروس عمومی در کنکور

روش مطالعه دروس عمومی

روش مطالعه دروس عمومی در کنکور یکی از مهم ترین عواملی که در موفقیت یک داوطلب کنکور نقش کلیدی دارد نحوه و استراژی لازم برای مطالعه هریک از دروس عمومی و اختصاصی است. به این صورت که در چه زمانی در سال ک ...

ضریب های دروس در کنکور

ضريب های دروس در کنکور

ضريب های دروس در کنکور رشته های دانشگاهی که ضریب مواد امتحانی آنها یکسان است در یک زیرگروه قرار می گیرند. گروه آزمایشی علوم تجربی 5 زیرگروه ، علوم ریاضی 3 زیرگروه و علوم انسانی 5 زیرگروه را شامل می ش ...