روش مطالعه درس عربی برای کنکور

روش مطالعه درس عربی برای کنکور

روش مطالعه درس عربی برای کنکور سراسری به دست آوردن نمره 20 و یا کسب درصد 100 در آزمون های آزمایشی همیشه برای ما خوشایند هست. اما اگر این نمره 20 و این درصد 100 برای درسی مثل عربی باشه، رنگ و بوی دیگه ...

آموزش تکنیک زمان های نقصانی

آموزش تکنیک زمان های نقصانی

آموزش تکنیک زمان های نقصانی برای موفقیت در کنکور الزاما فقط درس خواندن مهم نیست. داوطلبان باید هنر آزمون دادن بلد باشند و در این راه باید از تکنیک هایی استفاده کنند. از مهمترین تکنیک هایی که در ک ...

روش خلاصه نویسی دروس عمومی

روش خلاصه نویسی دروس عمومی

از جمله کارهایی که برای موفقیت در آزمون سراسری باید داوطلبان انجام دهند تهیه خلاصه نویسی دروس عمومی است. خلاصه نویسی به داوطلب کمک می کند که بتواند مرور های سریع برای به خاطر آوردن مطالب داشته باشد. ن ...