برای شروع آماده ای؟

کمک میکنیم بهترین نتیجه را در کنکور بگیری

در این مسیر جمعی از رتبه های برتر همراه تو هستند

پیشرفت کن

با برنامه درس بخون

تحت نظارت باش

دنبال چی هستی؟
کنکور تی وی
این ویدئوها نقشه راه موفقیتت رو ترسیم میکنه
آخرین مقالات
نوشته هایی که به سوالات تو جواب میده
رادیو رتبه برتر
بهترین توصیه ها از رتبه برترهای کنکور رو بشنو

با این چند تا کار پزشکی رو تضمین کن!

محمد فتحی مقدم رتبه ۱۹۷ کنکور تجربی

حس درس خوندن نیست!

مهدی همتی رتبه ۲۷۸ کنکور ۹۶

روش مطالعه فلسفه و منطق (انسانی)

سارا وهابی روانشناس و رتبه ۸۱ کنکور انسانی