مرور برچسب

انتخاب رشته اول متوسطه

معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی اول متوسطه

شرط معدل برای انتخاب رشته علوم تجربی برای انتخاب رشته علوم تجربی در دبیرستان‌ها شرط معدل در نظر گرفته شده و دانش آموزانی که نتوانند این حداقل معدل را کسب کنند از انتخاب رشته علوم تجربی محروم خواهند…